Animacja społeczno-kulturalna w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo

Edward Nycz, Uniwersytet Opolski
2018 Culture and Education  
Animacja społeczno-kulturalna w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo STRESZCZENIE W artykule przedstawiono zagadnienie animacji jako pedagogicznej metody pracy środowiskowej w środowisku zróżnicowanym społecznie, kulturowo i regionalnie. Diagnoza środowiskowa pozwala identyfikować lokalne kapitały mogące stanowić oparcie dla grupy animatorów uczestniczących w projekcie społeczno-kulturalnym, którego celem była aktywizacja badanej społeczności lokalnej. W opracowaniu tym ukazana jest
more » ... kże rola instytucji kultury w regionie pogranicza kulturowego i etnicznego w odbiorze społecznym. Słowa kluczowe: animacja, społeczność lokalna, zróżnicowanie etniczne, instytucja kultury, praca kulturalno-oświatowa, zmiany społeczno-kulturowe ABSTRACT The article presents the problem area of animation as a pedagogical method of working in the environment which is differentiated as regards its social, cultural and regional aspects. The environmental diagnosis is meant to identify local capitals which can offer support for a group of animators participating in the socio-cultural project, whose goal was activation of the examined local community. The author shows the role of the institution of culture functioning in the region of cultural and ethnic frontier in the social reception
doi:10.15804/kie.2018.03.13 fatcat:peuv3wuqgzbeddw2afbjytalhi