Przestrzeganie praw człowieka w wybranych państwach Azji postkolonialnej – aktualne problemy

Anna Michalak, Uniwersytet Łódzki
2015 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Streszczenie Wszelka dyskusja na temat przestrzegania praw człowieka w postkolonialnych państwach Azji prowadzona z perspektywy cywilizacji Zachodu napotyka wiele przeszkód, w szczególności związanych z istniejącymi różnicami, czy wręcz barierami kulturowymi i odmiennymi tradycjami. Państwa postkolonialne, mimo nadal istniejących pozostałości z czasów kolonialnych -widocznych np. w systemie prawa, który wciąż zawiera akty normatywne uchwalone przed uzyskaniem suwerenności -bardzo stanowczo
more » ... rdzo stanowczo opierają się przyjęciu uniwersalnego katalogu praw człowieka określonego w paktach ONZ. Opór napotyka też stosowanie standardów w przestrzeganiu praw człowieka, które byłyby zgodne z tymi wypracowanymi w ramach ONZ. Przyjęta ideologia tzw. azjatyckich wartości prowadzi do ponownego pogłębiania się różnic ideowych, czy wręcz filozoficznych, w dalszym rozwoju demokracji między państwami Zachodu i Azji. Jednocześnie daje to podstawy do wyodrębnienia nowego kierunku badawczego, jakim jest analiza rozwoju praw człowieka w postkolonialnych państwach Azji i badanie niezna-1 Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Mail: aniamich@wp.pl. 2 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/D/HS5/04458.
doi:10.15804/ppk.2015.01.06 fatcat:i43hj6byf5b2di2rwl6tci2hlu