Hyponatremic seizure due to huge abdominal cerebrospinal fluid pseudocsyt in a child with ventriculoperitoneal shunt: a case report

Behcet Ilker Buyukyavuz, Levent Duman, Tamer Karaaslan, Aysen Turedi
2010 Turkish Neurosurgery  
Placement of ventriculoperitoneal(VP) shunt is a worldwide accepted procedure for treatment of hydrocephalus. This procedure have various intra-abdominal complications, of which pseudocyst formation is a rare one. Common presentations of this complication are abdominal mass, abdominal pain, intestinal obstruction, and shunt dysfunction. In this paper, we report a case of 3 year-old boy with cerebrospinal fluid (CSF) pseudocyst of the VP shunt presenting with hyponatremic seizure. To the best of
more » ... ure. To the best of our knowledge, hyponatremic seizure has not been previously reported as a presentation of abdominal CSF pseudocyst in the literature. Our case has also the largest CSF pseudocyst with respect to body surface area of the child in the literature. ÖZ Hidrosefali tedavisinde ventriküloperitoneal (VP) şant yerleştirilmesi dünya çapında kabul görmüş bir yöntemdir. Bu yöntemin çeşitli karın içi komplikasyonları vardır. Psödokist oluşumu bu komplikasyonlardan nadir olan biridir. Bu komplikasyon sıklıkla batında kitle, karın ağrısı, barsak tıkanıklığı ve şant fonksiyon bozukluğu ile bulgu verir. Bu yazıda, VP şanta bağlı serebrospinal sıvı psödokisti gelişen ve hiponatremik nöbetle bulgu veren 3 yaşındaki erkek olguyu rapor ettik. Şu andaki bilgilerimize göre, hiponatremik nöbetle bulgu veren batın içi serebrospinal sıvı psödokisti literatürde daha önceden rapor edilmemiştir. Ayrıca olgumuz vücut yüzey alanına göre literatürdeki en büyük psödokiste sahiptir.
doi:10.5137/1019-5149.jtn.3978-10.1 pmid:23015347 fatcat:afyf6hnzcbemlf4hcren3miw5y