Аналiз якостi за допомогою Google Lens: можливостi його використання в навчальному процесi

В. Б. Шаповалов, Є. Б. Шаповалов, Ж. І. Бiлик, Г. П. Мегалiнська, І. О. Музика
2019 Педагогіка вищої та середньої школи  
Бiологiя є досить складним початковим предметом, оскiльки передбачає знання бiологiчного рiзноманiття. Google Lens — це унiкальне мобiльне програмне забезпечення, яке дозволяє розпiзнавати види та рiд рослини, яку студент шукає. Стаття присвячена аналiзу ефективностi функцiонування Google Lens, пов'язаного з ботанiчними об'єктами. Для проведення аналiзу ботанiчнi об'єкти були класифiкованi за типом рослини (трава, дерево, кущ) та за частиною рослини (стебло, квiтка, плiд), яка представлена на
more » ... а представлена на фото, яке аналiзується. Було показано, що Google Lens правильно визначив види рослин у 92,6% випадкiв. Це досить високий результат, який дозволяє рекомендувати цю програмудля використання пiд час навчання. Найбiльша точнiсть Google Lens спостерiгалася пiд час аналiзу дерев та стебел рослин. Найгiрша точнiсть Google Lens характеризувалася результатами розпiзнавання плодiв та стебел кущiв. Однак точнiсть все ще була високою, i Google Lens може допомогти забезпечити дослiдження навiть у останньому випадку. Google Lens не здатний проаналiзувати мiсцеву ендемiчну флору України. Було продемонстровано, що ефективнiсть розпiзнавання залежить бiльше вiдроздiльної здатностi фотографiї, нiж вiд фiзичних характеристик камери, за допомогою якої вони зробленi. У статтi зазначено, що можливiсть використання Google Lens у навчальному процесi — це простий спосiб включити принципи STEM-освiти та «Нової української школи» у класах.
doi:10.31812/educdim.v53i1.3844 fatcat:phla7zshaffbbmwbwfn4wxkl5a