Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji Karty Dużych Rodzin / The role of non-governmental organisations in the creation, operation and development of Large Family Card in Poland

Anna Bebel
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.458.04 fatcat:haz7jjfflbfwfkcprpvfimbr3q