Et ürünlerinde yaygın kullanılan katkı maddesi soya ile et arasındaki bağıntının floresans spektroskopisiyle araştırılması

Özbekova Cıldızay, Manas Kırgızistan-Türkiye, Gıda Üniversitesi, Bölümü, Kırgızistan Bişkek, Asılbek Kulmırzayev Kırgızistan-Türkiye, Manas Üniversitesi, Gıda Bölümü, Kırgızistan Bişkek
MANAS Journal of Engineering MJEN   unpublished
Özet Bu çalışmada, et, sucuk ve çeşitli oranda soya jeli (% 5, % 10, % 20, % 40, % 60, % 80 ve % 100) içeren kıyma örneklerinin analizinde; spektrofluorometrik yöntemle birlikte çok boyutlu kemometri teknikleri kullanılmıştır. Triptofan, riboflavin (В 2 vitamini) ve A vitamin floresans emisyon spektrumları 305-400, 410-700, 340-540 nm diyapazonlarında ve uyandırma dalga boyu 290, 382 ve 322 nm seviyelerinde kaydedilmiştir. İncelenen et ve et ürünlerinin rutubet, yağ ve protein içeriği dahil
more » ... n içeriği dahil olmak üzere kimyasal özellikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bütün deneysel bilgiler; Matlab programlama dili kullanılarak yazılan PCA, PLSDA ve PLS metotları ile kemometrik analizler değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarından, sucuktaki soya oranının belirlenebileceği, soya ile et arasındaki farkın değerlendirebileceği ve örneklerin kimyasal içeriğinin de tahmin edilebileceği (proteini R 2 ≈ 0,85 ve yağı R 2 ≈ 0,89 regresyon katsayısıyla triptofan emisyon spektrumları, kuru maddeyi ise R 2 ≈ 0,89 regresyon katsayısıyla riboflavin emisyon spektrumları belirlemiştir) gösterilmiştir. Sonuç olarak kemometrik metodlarla birlikte floresans spektroskopisi; et ve et ürünlerinin analizinde yüksek potansiyele sahip olduğu söylenilebilir. Anahtar sözcükler Et, et ürünleri, soya, floresans spektroskopisi, kemometri Investigation of the relation between additive commonly used in meat products-soy and meat by fluorescence spectroscopy Abstract In this study, fluorescence spectroscopy coupled with multivariate chemometrics techniques has been used for the analyzing of meat, sausages and ground meat samples containing various ratios of soybean gel (5 %, 10 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % and 100%). The emission fluorescence spectra of tryptophan residues (305-400 nm), riboflavin (410-700 nm) and vitamin A (340-540) were recorded with the excitation wavelengths set at 290, 382 and 322 nm, respectively. Chemical characteristics were also determined including humidity, fat and protein content. The obtained experimental data have been processed with chemometrics methods such as PCA, PLSDA and PLS. The mathematical analysis procedure was written in the code of Matlab. From the results, determination ratio of soy in sausages, evaluation the differences between soy and meat and prediction of chemical content of samples (protein and fat with regression coefficients R 2 ≈ 0.85 and R 2 ≈ 0.89 by the emission spectra of tryptophan and dry matter with regression coefficients R 2 ≈ 0.89 by the spectra of riboflavin have been determined) has been shown. Hence, fluorescence spectroscopy in combination with chemometrics methods has been shown to have high potential in the analysis of meat and meat products.
fatcat:n2vtlykomzcoxjdnltpddov7te