Fascicles of Student Scientific Movement JKU 24 Board of Editors

Jacek Szkurłat, Stanisław Cygan, Janusz Krywult, Marcin Walczak, Ma, Joanna Rogalska, Michał Stachura, Marcin Szplit, Artur Zieliński, Artur Zieliński, Review Kaca, Maciej Kocurek (+13 others)
unpublished
Wydawca Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej UJK ul. Śląska 15, 25-328 Kielce, tel. +41 349 78 95 Druk i oprawa Oficyna poligraficzna Apla Spółka Jawna ul. Sandomierska 89, 25-324 Kielce, tel. +41 344 16 82
fatcat:wj5ftfexmzaghl3fxvnwp6l2wy