Варијације акустичких параметара приликом говорне експресије љутње у артикулационој бази српског језика [chapter]

Зорка Н. Кашић, Маја П. Ивановић
2020 Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика  
doi:10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch6 fatcat:7xpazobn4nh6nd6zz5ptiwfa2y