ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

Лашкун Анастасія Ігорівна
2022
Метою наукової статті є висвітлення поняття та ознаки публічних послуг у сфері справляння по-датків. До публічних послуг у сфері справляння податків не можна відносити діяльність, пов'язану із: розглядом скарг платників податків; застосуванням заходів адміністративного та фінансового приму-су; провадженням за ініціативою органу ДПС (наприклад визначення податкового зобов'язання платника податків органом ДПС); податковим контролем; бюджетним відшкодуванням ПДВ; отриманням подат-кової соціальної
more » ... ільги на ПДФО. Запропоновано під публічною послугою у сфері справляння податків розуміти публічно-владну, пі-дзаконну діяльність органів ДПС (їх посадових осіб) за заявою фізичних і юридичних осіб про реалізацію передбачених законом прав та інтересів, забезпечення виконання обов'язків цих осіб у податковій сфері, що має своїм результатом виникнення, зміну, припинення прав і обов'язків фізичної чи юридичної особи, і може відбуватися в одній із таких правових форм управління: виданням індивідуального акта управління або здійсненням інших юридично значущих дій.
doi:10.24412/2520-6990-2022-25148-23-25 fatcat:6z74klgejbbydfpcpkm3om4xqi