VAN DE REDACTIE

Editorial office MAB
1979 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
VAN DE REDACTIE Reeds enkele jaren geleden kondigde Prof. Drs. R. Burgert aan, dat het geheel van de op hem rustende plichten hem noodzaakte daarin enige beperking aan te brengen en dat hij dientengevolge ook zijn lidmaatschap van de redactie van het M.A.B. binnen niet al te lange tijd zou hebben neer te leggen. Ondanks het feit dat wij erin slaagden de door Burgert aangekondigde en door ons ongaarne geziene stap nog wat voor ons uit te schuiven, moest daaraan toch op enig mo ment gevolg worden
more » ... ment gevolg worden gegeven.
doi:10.5117/mab.53.16691 fatcat:pi6f3gn6grgtvpjqwrxwu2s7pe