Superplastic Deformation of 01420T Alloy with Initial Bimodal Grain Structure
Надпластична деформація стопу 01420Т з вихідною бімодальною зеренною структурою

D. E. Milaya, V. N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sqr., UA-61022 Kharkiv, Ukraine, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine, 28 Chernyshevsky Str., UA-61002 Kharkiv, Ukraine, V. P. Poyda, V. V. Bryukhovetsky, A. V. Poyda, V. N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sqr., UA-61022 Kharkiv, Ukraine, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine, 28 Chernyshevsky Str., UA-61002 Kharkiv, Ukraine, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine, 28 Chernyshevsky Str., UA-61002 Kharkiv, Ukraine
2020 Metallofizika i novejsie tehnologii  
Проведено механічні випробування зразків алюмінієвого стопу системи Al-Mg-Li марки 01420Т та визначено температурно-швидкісні умови, за яких зразки цього стопу з вихідною бімодальною зеренною структурою проявляють ефект надпластичності. Вивчено структурні зміни, що відбуваються в зразках дослідженого стопу під час надпластичної деформації. Встановлено, що у ході надпластичної деформації мікроструктура зразків стопу стає однорідною та ультрадрібнозернистою. В робочій частині зразків стопу 01420Т
more » ... в ході надпластичної деформації в результаті в'язкого плину утворюються волокнисті структури, локалізовані в зернограничних порах та тріщинах. Ключові слова: надпластичність, бімодальна зеренна структура, волокна, алюмінієвий стоп. Mechanical tests of aluminium 01420T alloy (system Al-Mg-Li) specimens are performed and temperature-strain rate conditions are determined under Corresponding author: Vasyl' Volodymyrovych Bryukhovetsky
doi:10.15407/mfint.42.04.0511 fatcat:pucmrsevnjbw7kkdhvsxpuzio4