FRAGA VÁZQUEZ, X.A., MAT DOMÍNGUEZ, A. (Coords.): «Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. 1868-1936», La Coruña: Ediciós do Castro, 1993

Antón COSTA RICO
2013 Historia de la Educación  
doaj:abc7dacdbce44a268658bad823f4dee5 fatcat:mgmjmg7zera7xcawlfljcaa6pi