Барабаш Марія Сергіївна USING METHODS FOR INTEGRATION CREATING GENERIC INFORMATION MODEL OF CONSTRUCTION PROJECTS

Barabash Maria
unpublished
Доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерних технологій будівництва, orcid.org/0000-0003-2157-521X Національний авіаційний університет, Київ Київська Катерина Іванівна Асистент кафедри інформаційних технологій, orcid.org/0000-0003-0906-1128 Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА Анотація. Викладено сучасні принципи інформаційного моделювання будівельних
more » ... будівельних об'єктів. Розглянуто різні системи автоматизованого проектування, які використовуються для створення комп'ютерних моделей будівельних об'єктів на різних стадіях проектування. Проведено аналіз наведених методів інтеграції систем автоматизованого проектування. Обґрунтовано створення нового методу інтеграції параметричної моделі на базі програмного комплексу САПФІР-3D, суть якого полягає у створенні окремого файлу, в якому міститься додаткова інформація про елементи інформаційної моделі будівельного об'єкта. Доцільність такого підходу в тому, що будівельні моделі проектуються як єдине ціле, і при зміні інформації по будь-якому елементу, автоматично змінюються параметри всіх пов'язаних з ним елементів. Також в статті наведені результати роботи створеного модуля інтеграції графічної двовимірної моделі будівлі в 3D модель. Ключові слова: BIM-технологія; параметричне моделювання; інформаційні технології; системи автоматизованого проектування; інтеграція
fatcat:wdqjvsjs5bek5nvyb4wxcu6zey