THE IMPORTANCE OF THE EDUCATION OF VISUAL ARTS IN THE MENTALLY HANDICAPPED INDIVIDUALS

Derya Sahin
2015 Sanat Eğitimi Dergisi  
ÖZET Zeka geriliği anlamında günümüzde çeşitli terimler kullanılmaktadır. AAMR (Amerikan Zeka Geriliği Birliği)'nin 2002 yönergesinde zihinsel yetersizlik "zeka geriliği" terimi kullanılarak; zihinsel işlevde bulunma, kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizlik olarak tanımlanmaktadır. Yetersizliği olan bireye gerekli bilgi ve beceriler kazandırıldığında, sosyal ve
more » ... fiziksel çevrede bazı değişikliklere gidildiğinde yetersizliğin engel durumuna dönüşmesinin önlenebileceği de vurgulanmaktadır. Bu bağlamda görsel sanatların farklı uygulama çeşitliliğiyle aynı anda birçok gelişim ve öğrenme alanına hitap etmesi, duygu ve düşüncelerin dışavurumuna fırsat vermesi, daha rahat ve huzurlu ortam yaratması gibi nedenlerden dolayı, engelli bireylerin rehabilite edilmesinde yararlanılması gereken önemli bir alan olabileceği söylenebilir. Bu araştırma, zihinsel engelli bireylerin eğitiminde görsel sanatlar eğitiminin önemine ilişkin literatürde yer alan görüşlerin ve yapılan araştırmaların belirlenmesini amaçlamaktadır.
doi:10.7816/sed-03-02-02 fatcat:cyyf67brjndjhfl3ge75d6yvgu