The Prostejov Years of Vilém Steinman
Prostějovská léta Viléma Steinmana

Ingrid Silná
2012 Musicologica Olomucensia  
K významným českým sbormistrům a pedagogům, kteří vycházeli z interpretačního umění Ferdinanda Vacha (1860-1939) a dále ho rozvinuli, patřil Vilém Steinman (1880-1962), od jehož úmrtí si letos připomínáme padesát let. Počátky Steinmanovy sbormistrovské praxe, vedle Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU), 1 spadají do období jeho působení v Prostějově. V. Steinman 2 se narodil 30. října 1880 v Oplocanech (blízko Tovačova) a pocházel z učitelské a hudebnické rodiny, jak ze strany otce
more » ... le Bohuslava Steinmanna (?-1921), 3 tak ze strany matky Berty, rozené Geislerové (1855-?). 4 Pro hudební rozvoj 1 Původně měl pěvecký sbor založený F. Vachem roku 1903 v Kroměříži název Učitelský dorost kroměřížského pedagogia, od roku 1904 Pěvecké sdružení moravských učitelů (PSMU). Následujícího roku s odchodem F. Vacha do Brna zkoušelo PSMU v Brně. 2 V rodné matrice je jeho jméno uvedeno jako Steinmann, ve tvaru Steinman se několikrát objevilo na programech koncertů již kolem roku 1906, důsledně je začal tento sbormistr uvádět po roce 1918. V tomto tvaru je také v textu používám, jen v přímých citacích dobového tisku uvádím jeho jméno ve tvaru tehdy užívaném -Steinmann. 3 107 teacher. Although his work in Prostějov was in the initial stages of his artistic career, he nevertheless contributed signifi cantly to the enrichment of the musical life of the city.
doi:10.5507/mo.2012.013 fatcat:yv3aps7pr5fpdhcjvsa7xzas4u