Prawa Asimova czyli science-fiction jako fundament nowego prawa cywilnego

Paweł Księżak, Sylwia Wojtczak
2020 Forum Prawnicze  
W dniu 16 lutego 2017 r. Parlament Europejski przyjął Rezolucję 2015/2103(INL), w której wezwał Komisję do podjęcia prac nad stworzeniem nowych rozwiązań z zakresu prawa cywilnego, które mogłyby odpowiedzieć na szybki współczesny rozwój robotyki i sztucznej inteligencji. Rezolucja wskazuje prawa Asimova jako jedną z podstaw przyszłych przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki. Autorzy artykułu analizują, czy biorąc pod uwagę perspektywę prawną, prawa Asimova mogą rzeczywiście odgrywać
more » ... idzianą dla nich rolę. Z analizy wynika, że ​​z wielu powodów prawa Asimowa nie są dobrym instrumentem do opracowywania konkretnych przepisów prawnych. Nawet jeśli Prawa są traktowane jako bardzo ogólne zalecenia etyczne, powodują raczej zamieszanie i rodzą nierozwiązywalne problemy niż dają jakiekolwiek realne wytyczne. Autorzy podejrzewają, że odwołanie się do nich było wyrazem przywiązania PE do starego androidalnego paradygmatu robotyki, przyjętego kilkadziesiąt lat temu i wciąż silnie obecnego w kulturze popularnej.
doi:10.32082/fp.v0i4(60).378 fatcat:7ptrennvknbutldydybwy7z7ly