Discussion

Hilde Rohlén-Wohlgemuth, Ulrika Lindblad
1995 Scandinavian Jewish Studies  
Orn talmudlärda kvinnor I sin recension av Anita Goldmans roman »Örden som bändes« skriver Ulrika Lindblad att B'rurias (eller Beruria) är den enda lärda kvinnan som nämns i Talmud. Jag är ingen talmudlärd, men intresserad av duktiga judiska kvinnor. Jag kan nämna minst två sådana kvinnor till, som berättas om i Talmud. Omkring år 50 evt föddes Ima Shalom, som blev en berömd talmudlärd. Hennes far var Simon ben Gamiel och hennes bror, Rabban Gamiel, blev Sanhedrions i Javne förste ledare.
more » ... örste ledare. Hennes man, den berömda tannaiten Elieser ben Hyrkanos var en motståndare till kvinnliga studier och påstås har sagt: »Det är bättre att Toran blir bränd än att den studeras av kvinnor« och »kvinnors plats är vid spinnrocken«. Så sent som på 1100-talet omnämns en sista talmudlärd kvinna ifrån Bagdad, Bat Halevy, dotter till Gaon Samuel en Ali. Hon var en berömd lärare vid talmudskolan i Bagdad. Det sägs att hon var så vacker, att hon fick sitta bakom en skärm för att inte distrahera sina talmudstuderande elever genom sin skönhet. Lärda kvinnor fanns även under den tidiga medeltiden, bl.a. är diktaren Jehuda Halevys dotter känd som lärd från den spanska guldåldern och Raschis döttrar och dotterdöttrar utökade koscherlagarna under 1100-talet. Det finns många legender omkring den berömda B'ruria, många allvarliga fr. talmudtiden och några lättare, från senare tiden. Anita Goldman har valt en legend som berättades av Raschi, så sent som från 1100-talet. Legenderna från Talmud berömmer alla hennes allvarliga läggning och att hon t.o.m. tillrättavisade sin man, den berömde Rabbi McYr. Så det är förståeligt, att för mig är Anita Goldmans version av B'rurias liv närmast en nedvärdering av en stor historisk judisk kvinna, ett slags hädelse.
doi:10.30752/nj.69527 fatcat:cyzng5ddpbhgximydf3ivxmweu