(Vasta)kertomuksia koulutuksen digitalisaatiosta

Pekka Mertala
2019 Kasvatus & Aika  
Kotimaista koulutusteknologiatutkimusta on kritisoitu teknologiaoptimistisen paradigman kritiikittömästä noudattamisesta. Tämän artikkelin tavoitteena on kriittisten näkökulmien tuominen osaksi koulutuksen digitalisaatiosta käytävää tieteellistä ja julkista keskustelua. Kerronnalliseen metodologiaan tukeutuen teknologiaoptimismi käsitteellistetään hallitsevaksi kertomukseksi, jota konkretisoidaan neljän kertomuksen kautta. Ne ovat nimeltään: 1) kertomus digitaalisesta tasa-arvosta, 2) kertomus
more » ... vosta, 2) kertomus menneisyyteen jämähtäneestä koulusta, 3) kertomus teknologian muutosvoimasta ja 4) kertomus osallisuuden teknologiasta. Niille jokaiselle esitetään myös vastakertomus, joilla tarkoitetaan hallitsevaa kertomusta haastavia, rikkovia ja monipuolistavia kertomuksia. Artikkelin kontekstuaalinen näkökulma painottuu perusopetukseen, sillä perusopetus on koko ikäluokan kattava kasvatusinstituutio. Argumentointia tukevissa esimerkeissä huomioidaan myös muut formaalin kasvatuksen ja koulutuksen kontekstit varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen samojen ilmiöiden toisintuessa myös niiden piirissä.
doi:10.33350/ka.76593 fatcat:7htlp47gmbb4tmidzhklbepasy