Photosynthetic activity of chicory root plants
Фотосинтетична діяльності рослин цикорію коренеплідного

O. Tkach, State agrarian and engineering university in Podilia
2020 Naukovì dopovìdì Nacìonalʹnogo unìversitetu bìoresursiv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni  
Анотація. У статті висвітлено динаміку формування площі листкової поверхні рослин цикорію коренеплідного залежно від строків сівби в період вегетації в умовах Правобережного Лісостепу України. Фенологічні спостереження, біометричні дослідження проводились за методиками Б.А. Доспехова, В.Ф. Мойсейченка. Матеріалом досліджень був ґрунт дослідного поля -чорнозем опідзолений середньосуглинковий на лесовидних суглинках. Як об'єкти досліджень використовували рослини цикорію коренеплідного.
more » ... проводились на дослідному полі Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААНУ протягом 2014-2016 років. Встановлено, що у 2014 році найбільша середня площа листової поверхні була за підзимового строку сівби складала -30,2 тис.м 2 /га, при цьому фотосинтетичний потенціал становив -3326 тис. м 2 ×днів/га. Тоді, як за сівби в 2015 та 2016 роках площа листків становила 9,0 і 17,9 тис.м 2 /га, фотосинтетичний потенціал 1045 і 1971 тис. м 2 ×днів/га, відповідно. Дещо нижчі показники площі листової поверхні отримали від ранньо-весняних строків сівби (1.04-4.04). В середньому за вегетаційний період найбільша площа листків була у 2014 і становила 20,5 тис.м 2 /га, фотосинтетичний потенціал -2250 тис. м 2 ×днів/га. За літньої сівби (1.06-4.06) найбільша площа листової поверхні рослин цикорію в середньому за вегетаційний період була в 2016 році -9,1 тис.м 2 /га, фотосинтетичний потенціал 1003 тис. м 2 ×днів/га. Встановлено, що у рослин цикорію на неудобреній ділянці в першому і другому варіанті, на початку вегетаційного періоду асиміляційна поверхня більш інтенсивно наростала при підвищеній вологості ґрунту 80% від повної вологоємності. Починаючі із третьої декади липня рослини цикорію у другому варіанті почали відставати у рості від рослин першого варіанту, які вирощувались при вологості ґрунту 60 %. Застосування добрив позитивно впливає на наростання площі листкової поверхні. Слід зазначити, що найбільша площа листкової поверхні була на удобрених варіантах та з високою вологістю ґрунту 80 % впродовж вегетації в усі періоди обліку. Це в свою чергу позначилось і на рівні врожаю, як рослини так і коренеплоду. Ключові слова: цикорій коренеплідний, площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, врожай Агрономія Ткач О. В.
doi:10.31548/dopovidi2020.02.010 fatcat:ezdb3lyn5ba6royhcfgm67tcs4