Маловідомий наратив української політичної еміграції в Чехословаччині: оцінка революційного досвіду та концептуація визвольної боротьби

L. V. Doiar
2017 Granì  
У даній статті піднято проблему визвольної боротьби українського народу під час революційних подій 1917-1921 рр. та на етапі вироблення постреволюційної програми боротьби за незалежну Україну. Тему розглянуто у контексті аналізу наративних джерел української політичної еміграції 1920 рр., які дотепер залишаються маловідомими і не фігурують в активному науковому обігу. Автором опрацьовано матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, а саме: джерела з
more » ... е: джерела з особистих фондів учасників української революції та політичної еміграції у Празі М. Шаповала, М. Балаша, М. Тимченка; документи з фондів празького гуртка Української партії соціалістів-революціонерів, Комітету по вшануванню пам'яті М.Ю. Шаповала, Українського інституту громадознавства (Українського соціологічного інституту), Українського вільного університету, Української господарської академії, що діяли на території Чехословаччини. Результатом дослідження стали констатації емігрантських оцінок щодо набутого революційного досвіду та культурної парадигми визвольної боротьби українського народу, сформульованої М.Ю. Шаповалом.
doi:10.15421/171776 fatcat:5jgelsyxq5fpdegbbaauxz3uwq