RASPRAVE I ČLANCI PAPERS PREGLED RAZVOJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1999. GODINE DO DANAS

Monika Pažur, Sažetak
2017 unpublished
Ključne riječi: Agencija za odgoj i obrazovanje, demokracija, građanski odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odgojno-obrazovna politika 1. Uvod Demokratski ustrojena društva uređuju se na vladavini prava. Unutar tako ustro-jenog društva država dobiva određene odgovornosti i dužnosti prema svakom po-jedincu. Jedna od tih odgovornosti države jest omogućiti pojedincu da stekne po-trebna znanja, vještine i stavove kako bi mogao kompetentno djelovati u društvu ljudskih prava i
more » ... mokracije. Teret ove odgovornosti u najvećoj mjeri spada na uvo-đenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne sustave. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo definirano je Svjetskim programom za obrazovanje za ljudska prava 16 Ujedinjenih naroda kao "obrazovanje, treninzi i informacije čiji je cilj izgradnja univerzalne kulture ljudskih prava". Pritom obrazovanje za ljudska prava ne promiče samo znanje o ljudskim pravima i mehanizme njihove zaštite, već nastoji razviti vještine i stavove koji su potrebni za promociju, primjenu i zaštitu ljudskih prava u svakodnevnom životu. Na 16 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx, Posjećeno 7. siječ-nja 2017.
fatcat:77luj3fwyjhozp5hanrlyugz2a