Értékmegőrzés, innováció, múzeum − Vámos Éva munkásságáról a múzeumügyben [chapter]

Péter Deme
2017
Absztrakt: Az előadó közel ötven éven át aránylag közelről kísérte figyelemmel Vámos Éva szakmai pályafutását, elsősorban múzeumi területen. Tevékenységük e téren olykor közel került, sőt, össze is fonódott. Mindketten szerepet játszottak a muzeális intézmények munkájában, feladataik felfogásában, értelmezésében főleg az 1989−90 után bekövetkezett jelentős változások idején. Vámos Éva életére és pályafutására talán a legjellemzőbb a hűség: az Országos Műszaki Múzeum, majd a Magyar Műszaki és
more » ... lekedési Múzeum volt egyetlen munkahelye. Eközben és emellett aktív, lelkes, kezdeményező tagja volt a hazai és a nemzetközi múzeumi közösségnek. Az előadás mindezeket kísérli meg röviden bemutatni. Kulcsszavak: múzeumok, változások, innováció, múzeumi menedzsment. Tisztelt Tudományos Emlékülés! Kedves Kollégák! Kedves Lilly néni!  Két okból vállaltam ezt a nem könnyű feladatot és témát. Egyrészt az Ő barátsága és az iránta érzett tisztelet sarkallt erre, másrészt, megvallom, az a tény, hogy 1990 óta aktívan, választmányi tagként, alelnökként, ügyvezető elnökként, 2011 óta pedig elnökként dolgozom a Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesületben, amelynek sok irányba mutató érdeklődése és aktivitása mellett, Ő is mindvégig tagja volt. Abban a reményben, hogy megbocsátják, ha előadásomat szubjektíven kezdem, elsőként arra emlékszem vissza, hogy 1968 szeptemberében találkoztunk először Vámos  Elhangzott a Hagyomány, értékmentés és innováció a tudományban című ankéton 2017. február 16-án.
doi:10.23716/tto.21.2017.07 fatcat:cxywnsgs3jf6nbpk2onlli6kxa