ORMANCILIK TARİHİ DERS NOTU ORMANCILIK TARİHİ DERS NOTLARI (Öğrenci Özeti)

Yrd Doç, Oğuz Kurdoğlu, Tarih Nedir
2017 unpublished
Geçmişte yaşamış insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki yaşantılarını 1) neden sonuç ilişkileri içerisinde 2) belgelere dayanarak 3) yer ve zaman göstererek 4) tarafsız biçimde inceleyen ve anlatan sosyal bilim dalıdır. Tarih bilimi, sadece geçmişteki olayları incelemek ve bu olayların ardındaki nedenleri açıklamakla yetinmez, günümüzün ve geleceğin politikasına ışık tutar. Bu bakımdan bugün varılan durumu anlayabilmek ve değerlendirebilmek, günümüzün ve geleceğin
more » ... e geleceğin sorunlarına çözümler üretebilmek için, tarihle ilgilenmek ve geçmişle ilgili araştırmalar yapmak gerekir. TARİHİN ÖZELLİKLERİ • Geçmişte yaşanmış olayları inceler. • İnsanlar meydana getirir (Doğanın meydana geçirdiği sürece ne deriz?) • Belgelere dayanmalıdır. • Yer ve zaman belirtilmeli. • Sebep-sonuç ilişkisi olmalıdır.
fatcat:4o67hn46z5b37a3sa4ogq5tuse