Suç Başkentinden "Mucize Şehre": Medellin'de Yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Genel Özellikleri

Aykut Purde
2016 5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler kitabı   unpublished
doi:10.12658/tlck.5.1.b020 fatcat:4n2qkypy45bfthm4rpfupl3t3y