ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN SONU SORULARININ ÇIKARIM TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Ezgi KAYA, Meltem AYABAKAN, Yusuf AYDIN
2021 Dil Dergisi  
Bu araştırmanın amacı ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metin sonu sorularının çıkarım türlerine göre dağılımını incelemektir. Araştırmada 94 metin ve bu metinlere bağlı 492 soru ele alınmıştır. Metin sonu soruları Chikalanga'nın (1992) önerdiği sözcüksel, önermesel ve kullanımsal çıkarım ulamlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, Türkçe ders kitaplarında çıkarım yapmayı gerektiren soruların yanında herhangi bir çıkarım yapılmadan yanıtlanabilecek bağımlı bilgi
more » ... n da yer aldığını göstermektedir. Soruların %51'i kullanımsal, %17'si önermesel çıkarım yapmayı gerektirmektedir. Türkçe ders kitaplarında sözcüksel çıkarım sorularına yer verilmemiştir. Soruların %32'si ise bağımlı bilgi sorularıdır. Bu sonuçlar, kitaplarda yer alan metin sonu sorularının çıkarım türlerine göre dengeli bir biçimde dağılmadığını göstermektedir. Ayrıca bağımlı bilgi soru oranının yüksek olması, metin sonu sorularının derin anlamaya yönelik katkısını sınırlandırabilir.
doi:10.33690/dilder.906410 fatcat:7ealq3vvajbmncqpb2mig5pwvq