Clinical Development of Corpus Callosotomy in Treating Refractory Seizure [chapter]

Jiwen Xu, Ping Zheng, Hongyu Zhou
2011 Novel Treatment of Epilepsy  
doi:10.5772/17188 fatcat:652lsmqzrzbw3c36cw6ptkm2hu