GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ

Sibel ADAR CÖMERT-
2019 Turkish Studies  
ÖZ Özel eğitim hepimizin bildiği en genel tanımı ile özel olarak yetiştirilmiş personeller ile onlara özel geliştirilmiş eğitim programları kullanılarak yaşıtlarına göre bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri olarak geride olan öğrencilere uygun ortamlarda verilen eğitim olarak ifade edilmektedir. Özel eğitim, bireylere başkalarına bağımlı olmadan yaşamalarını sağlayabilmeyi, hayatlarını kolaylaştırabilmeyi hedefler. * Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, E-posta:
more » ... 03@gmail.com Sibel ADAR CÖMERT Turkish Studies Volume 14 Issue 4, 2019 bu araştırma ile özel eğitimde ifade zenginliğinin yanı sıra kavram zenginliğinin olduğu da ortaya çıkmaktadır. ABSTRACT Special education, in its well-known definition, is the training of students, whose individual characteristics and educational qualifications are behind from their peers, by specially trained personnel in suitable environments using specially developed training programs. Special education aims to enable individuals to live without being dependent on others and to facilitate their lives.
doi:10.29228/turkishstudies.23504 fatcat:2gsp6etrsvgd7if6uttdwsgp34