Eccentric inorganic-polymeric nanoparticles formation by thermal induced cross-linked esterification and conversion of eccentricity to raspberry-like Janus

Wei-Peng Li, Vijayakumar Shanmugam, Chih-Chia Huang, Guo-Dong Huang, Yun-Kai Huang, Shu-Hua Chiu, Chen-Sheng Yeh
2013 Chemical Communications  
doi:10.1039/c3cc37671k pmid:23340508 fatcat:exbwd4vrgjg4fdilikmf44246e