19P Chemioterapia III i IV rzutu u chorych z ziarnicą złośliwą w oparciu o Ifosfamid i Vinotelbinę z czynnikami wzrostu – doniesienie wtępne

E. Wójcik, A. Lemieszek, J. Załuski
1998 Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  
doi:10.1016/s1507-1367(98)70229-9 fatcat:6afld7pedbam3dgle4lso3zi6m