Deniz Platformlari Icin Kinematiklere Dayali Bayesci Tehdit Degerlendirme Modeli(Bayesian Threat Assessment Model Based On Kinematics For Naval Platforms)

Mustafa Cocelli, Ethem Arkin
2017 Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu  
2 Özet. Deniz harbinin yüksek stresli ve zaman kısıtlı şartları altında, doğru hedefi yüzlerce aday arasından seçebilmek zor bir karar verme sürecidir. Komuta ve kontrol sistemleri operatörlere bu süreçteki harp görevleri için rehberlik yapmaktadır. Ancak bazı deniz platformları tespit ettiği temasların sadece kinematik bilgilerini sağlayarak komuta ve kontrol sistemlerinin yeteneklerini kısıtlamaktadırlar. Sınırlı yeteneklere sahip böyle deniz platformlarında tehdit değerlendirmenin
more » ... a operatöre destek sağlamak için çıkarım modelleri kullanılması faydalı olmaktadır. Bu makalede sınırlı yeteneklere sahip deniz platformlarında tehdit değerlendirme yapabilmek için kinematiklere dayalı Bayesci Çıkarım modeli anlatılmaktadır. Bu modelde hedefin kategorisinden ve iki boyutlu uzaydaki kinematik verilerinden faydalanarak taktiksel bilginin çıkarılması amaçlanmaktadır. Hedefin kimliğine ve karakteristiğine dair hiçbir verinin bulunmadığı platformlarda bu metodun kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu Bayesci tehdit değerlendirme modelinin performansı sentetik senaryolar oluşturarak ölçülmüştür.
dblp:conf/uyms/CocelliA17 fatcat:cwycd6in6nfojaledkinnmjz2a