Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонией c использованием тренажерных устройств

А. В. Смоленский, А. Б. Мирошников
2014 Спортивна медицина фізична терапія та ерготерапія  
Дано рекомендації щодо запровадження методик фізичної реабілітації людей з гіпертонічною хворобою немедикаментозними методами. Розроблено методики занять на циклічних та силових тренажерах, що знижують артеріальний тиск, покращують аеробні можливості, ліпідограму, гемостазіограму крові хворих на артеріальну гіпертонію.
doi:10.32652/spmed.2014.1.13-17 fatcat:5f3uoi6wufdd5i462mbd4rcjrm