Usługi motoryzacyjne w perspektywie elektromobilności i Internetu rzeczy

Jerzy Janczewski
2018 Przedsiębiorczość, Edukacja  
Konieczność dbania o naturalne środowisko i coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin powodują, że nieuniknione jest zastępowanie napędów spalinowych napędami elektrycznymi. Samochód nadal będzie stanowił główny środek zarówno transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Brakuje przesłanek wskazujących na to, że w najbliższej przyszłości może być wyeliminowany z użycia i zastąpiony przez inne środki, a jego eksploatacja, tak jak w wypadku każdej innej maszyny, będzie wymagała udziału
more » ... cza usługowego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na zmiany w usługach motoryzacyjnych, szczególnie w sektorze serwisowania i napraw samochodów, wynikające ze zbliżającej się elektromobilności, autonomizacji pojazdów i Internetu rzeczy. Aby zrealizować ten cel, scharakteryzowano koncepcję i założenia elektromobilności w Polsce oraz determinanty rozwoju tradycyjnych i elektrycznych pojazdów samochodowych, omówiono też zagadnienie Internetu rzeczy i autonomizacji pojazdów oraz przedstawiono przykładowe rozwiązania dla motoryzacji w przyszłości. W podsumowaniu zwrócono uwagę na czynniki stanowiące rezultat tych zmian, mające zasadniczy wpływ na sektor serwisowania, takie jak: pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętność korzystania z rosnącej liczby informacji, uzupełnianie i stałe aktualizowanie nowoczesnego sprzęt serwisowego, zmiany w procesach obsługi i naprawy pojazdów, diagnozowanie samochodów i aktualizowanie ich oprogramowania na odległość.
doi:10.24917/20833296.14.15 fatcat:prs7wtepunge5dmfqj5e2nqov4