BABANZÂDE AHMET NAİM VE AHMET AĞAOĞLU'NDA "DA'VÂ-YI AHLÂK-I NAZARÎ" * BABANZADE AHMET NAIM AND AHMET AGAOGLU'S CONCEPT OF THEORETICAL MORALS

Ayhan Çetin
unpublished
ÖZET Babanzâde Ahmet Naim ve Ahmet Ağaoğlu Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış ve bu dönemlerdeki dinî, siyasî ve toplumsal gelişmelerle ilgili olarak yazdıklarıyla o döneme damgasını vurmuş iki aydındır. Ahlâk konusu ise dönemin değişen şartlarında, üzerinde en çok söz söylenen meselelerden biri olmuştur. Biz bu yazımızda, İslamcı görüşleriyle temayüz etmiş Babanzâde Ahmet Naim ile daha çok Türkçülük yanlısı fikirleriyle etkili olmuş Ahmet Ağaoğlu'nun, ahlâkın
more » ... 'nun, ahlâkın nazarî/teorik yönüyle alakalı görüş ve düşüncelerini tespit ve değerlendirmeye çalıştık. Makale hacmini aşmamak adına bu iki ismin amelî/pratik ahlâka ilişkin fikirlerini bir başka makalede değerlendirmeyi düşünüyoruz. ABSTRACT Babanzade Ahmet Naim and Ahmet Agaoglu are the two intellectuals who lived in the late Ottoman era and the first years of Republic, and also marked with their writings in relation with religious, political and social developments in these periods. Issue of morals has been *
fatcat:ynaglzbienhqtiwe6ijnqszxgi