Стан здоров'я та функціональних можливостей організму старшокласників

Volodymyr Zahozhyj, Oleg Dykyj
2017 Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві  
Актуальність дослідження зумовлена потребою індивідуалізації фізичних навантажень залежно від індивідуальних особливостей організму учнів. Мета дослідження – виявити стан здоров'я та функціональних можливостей організму старшокласників. Результати роботи. 35–38 % учнів мають відхилення в стані здоров'я та належать до спеціальної медичної групи. Кількість школярів спеціальної медичної групи за останні три роки суттєво зросла. Це пояснюється не лише зниженням стану здоров'я учнів, а й підвищенням
more » ... ів, а й підвищенням вимог до медичних обстежень у загальноосвітніх навчальних закладах. Висновки. Старшокласники найчастіше мають захворювання нервової системи, органів чуття та дихання. Щодо загальної кількості захворювань на ці хвороби припадає 62,5–69,7% випадків. В учнів простежено ознаки напруження роботи серцево-судинної системи. Показники частоти серцевих скорочень становлять 80–82 уд./хв. Середні величини проби Штанге в юнаків – 52,47–55,39 с. Визначення тривалості затримки дихання на видиху засвідчило зниження результатів відповідно до проби Штанге на 40,12–48,97 %. 37,56 % учнів мають низькі й нижчі від середніх показники життєвої ємності легень.
doaj:fd8f4374a1fb4de3a3c1183f782c22b9 fatcat:m3z22szgorfdpnlzbpgotm2kxa