ARCA VISNU CIBUYA II DALAM PERBANDINGAN

Selarti Venetsia Saraswati
1981 Berkala Arkeologi  
Untuk mempelajari bentuk-bentuk-arca, dalam hal ini area-area dewa, harus diperhatikan apa yang mendasari pembuatan-area tersebut. Perwujudan dewa ke dalam bentuk-area disebabkan oleh adanya dorongan untuk mengkonkritkan bentuk-dewa-dewa tersebut yang semula merupakan suatu gambaran yang abstrak. Dengan tujuan itu kemudian dewa-dewadiwujudkan dalarn bentuk yang dapat dilihat dan diraba, yaitu dalam bentuk area.
doi:10.30883/jba.v2i1.286 fatcat:25icpyfbpjdo5eam2ovdbbkunu