KONFLIKTI U KOMUNIKACIJI ZAPOSLENIH

Vladimir Ćurčić
2022 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U ovom radu predstavljeni su problemi u organizaciji JP PTT koji prouzrokuju konflikte. Obrazloženi su načini na koji se prevazilaze konflikti u organizaciji kroz način na koji su nastali. Na osnovu rezultata analizom sprovedenog istraživanja neke od postavljenih hipoteza su prihvaćene kao tačne a druge su odbačene kao netačne. Cilj rada je istraživanje konflikata u organizaciji i njegovo održavanje u svakodnevnom radu na samu efikasnost zaposlenih.
doi:10.24867/19gi19curcic fatcat:laovxycdmvckjbl35f5e5lmfbq