KINEMATICAL PARTICULARITIES IN PROCESSING THE CONSTANT AND VARIABLE LAY-UP TORSADES

Ivan Cismaru, Prof Eng, Cismaru
2016 Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Engineering Sciences   unpublished
Rezumat. Lucrarea de faŃă prezintă câteva elemente referitoare la cinematica fabricării torsadelor cu pas constant şi variabil şi diferenŃele care există la procesarea lor. Studiile cinematice obligă utilizarea unei anumite structurii morfologice pentru maşinile unelte care prelucrează aceste tipuri de ornamente, demonstrând existenŃa în structură a unor elemente prin care să se poată realiza şi regla parametrii necesari prelucrării. Lucrarea a reuşit să prezinte această legătură ce trebuie
more » ... izată între geometria elementului (parametrii geometrici), cinematica generării ornamentului (parametrii cinematici) şi structura necesară a lanŃurilor cinematice). Abstract. This paper aims at presenting a few elements related to the kinematics of the torsade processing, as well as the differences existing between the processing of the constant lay-up torsades and the one of the variable lay-up torsades. Furthermore, the analysis of the processing kinematics also shows the obligation to include in the kinematical morphology of the machine-tools processing such ornaments, several compulsory structural elements, for which the basic functional parameters are defined. A demonstration is thereby made of the connection between the kinematical parameters of the processing, and the structure of the kinematical chains in the machine-tools by which these parameters are generated, parameters which are necessary to the processing, depending on the conditions in which the actual processing must be conducted.
fatcat:tnrcjgqgffbddalh33w5htrwke