Mangel på kvinnelig, spesialtrent operativt personell: Hvor «trykker skoen»?

Nina Jon
2020 Nordic Journal of Studies in Policing  
Sammendrag Artikkelen undersøker hvor «skoen trykker» når det gjelder den lave andelen kvinnelig spesialutdannet innsatspersonell. Noen miljøer i etaten er fortsatt svaert mannsdominerte. Saerlig gjelder dette alle spesialavdelinger med spesialtrent operativt personell, inkludert Utrykningsenheten (UEH) som er enheten som er i fokus i denne artikkelen og som består av innsatspersonell kategori 3 (IP3). Det empiriske grunnlaget for artikkelen er en kombinasjon av observasjon av en grunnutdanning
more » ... v en grunnutdanning for å bli IP3, og intervjuer. Jeg har gjennomført 23 intervjuer med operativt personell, noen allerede spesialutdannet som IP3, og noen som er i ferd med å tilegne seg denne statusen. Resultatene viser at det er behov for å avmystifisere Utrykningsenhetene. En realistisk kommunikasjon om hva som kreves, og en demping av en forestilling om UEH som helt saeregen elite vil vaere viktig tiltak for å øke rekruttering. Mer tydelig og klar informasjon om hva som kreves for å bli innlemmet, og hva arbeidsoppgavene består av, vil trolig appellere til de nye generasjonene av godt trente og operativt innstilte kvinner i norsk politi. For «skoen trykker» ikke på at de er fysisk svake og ikke kapable til å nå opp som spesialtrent operativt personell, eller redde for å vaere «enslige svaler» blant sine mannlige kollegaer. Nøkkelord kvinnelig politi, operativt personell, utrykningsenheter Abstract In this article I explore where «the shoe pinches» when it comes to the shortage of female specially trained response personnel in the Norwegian police force. While there is a gender balance among police students in Norway, there is not an equal distribution of gender in the various parts of the police agency. Some parts are still heavily male-dominated, especially the local emergency units. In this article, I identify and analyse some of the challenges that can inhibit women's motivation to apply for specially trained units. The empirical basis for this article is observation of training and 23 interviews with response personnel, some already specially trained and some in the process of becoming specially trained officers. Results show that being «one swallow» among men is not the problem, nor is it a problem to be a woman during the training. However, the informants express a notion that they as women are not physically strong enough to master the requirements and that this is holding them back, along with unclear expectations of what is required. The study illustrates that explicit and transparent information on what is required to become specially trained response personnel is an important way to increase female recruitment.
doi:10.18261/issn.2703-7045-2020-03-03 fatcat:nqqnbslzzzdt7gfnd37dfuhocy