An Image of the Ukrainian Free University through the Prism of Archival Discourse (on the Occasion of the 100th Anniversary)
Образ Українського Вільного Університету крізь призму архівного дискурсу (з нагоди 100-літнього ювілею)

Maryna Paliienko, Ph. D. of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Archival Science and Special Branches of Historical Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv
2021 Arhіvi Ukraїni  
Марина Палієнко, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9098-1142 ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХІВНОГО ДИСКУРСУ (з нагоди 100-літнього ювілею) Анотація. Мета публікації -охарактеризувати основні віхи в історії Українського Вільного Університету (УВУ) крізь призму формування архіву цієї знакової в історії
more » ... знакової в історії зарубіжного українства освітньої та наукової інституції; окреслити значення цілісної реконструкції архівного комплексу для вивчення історії розвитку української науки та освіти в європейському світі, збереження національної ідентичності, інтеграції української наукової думки у світовий науковий та культурний простір. Методологія дослідження включає послідовне застосування принципів історизму та об'єктивності, системного і міждисциплінарного підходів. Застосовування методу компаративістики дало можливість критично проаналізувати та співвіднести інформацію, почерпнуту з наукових досліджень, документів та інформаційних ресурсів українських і зарубіжних архівів. Наукова новизна. Розглядається історія формування університетського архіву як складової інституційної структури, пам'яті та інформаційних ресурсів. Порушується проблема цілісної реконструкції архіву УВУ за всі періоди його функціонування задля найповнішого дослідження історії та репрезентації образу Університету в науковому і соціокомунікаційному просторі України і світу. Висновки. Український Вільний Університет упродовж віденського, празького та мюнхенського періодів діяльності (1921-2021 рр.) залишався важливим осередком освіти, науки і культури зарубіжного українства. З Університетом пов'язана викладацька та наукова діяльність цілої плеяди українських учених у галузі історії, філософії, літературознавства, мовознавства, суспільних і політичних наук. Багатогранна історія цього славетного навчального закладу знайшла відображення у документальному комплексі діловодного архіву установи, що формувався упродовж усього 100-літнього періоду її існування, а також в особових фондах українських діячів -професорів, викладачів та випускників Університету. У міжвоєнний період професори УВУ взяли активну участь у заснуванні та розгортанні діяльності Музею визвольної боротьби України в Празі, усвідомлюючи важливість збирання та збереження історичних документів і пам'яток визвольної боротьби україн-СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
doi:10.47315/archives2021.326.115 fatcat:ulmi7ts6n5atbpmnfw37dyptcy