Norwid w pamięci Wielkopolan. Maria z Łubieńskich i Franciszek Chłapowscy – dawni właściciele Albumu berlińskiego i Modlitewnika dla Włodzimierza Łubieńskiego

Elżbieta Lijewska
2022 Studia Norwidiana  
Artykuł rekonstruuje losy kilku pamiątek Norwidowskich związanych z Wielkopolską, wskazuje na rolę sióstr Włodzimierza Łubieńskiego oraz małżeństwa Marii i Franciszka Chłapowskich w ich przechowaniu oraz przekazaniu kolejnym pokoleniom. Przypomina ważny odczyt o poecie wygłoszony przez doktora Chłapowskiego w 1904 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Prezentuje w całości (znane dotąd we fragmentach) listy Chłapowskiego do Przesmyckiego, poświęcone m.in. norwidowskim kwerendom na
more » ... u XX wieku. Wskazuje na cenny sąd Chłapowskiego o relacji Norwid – Maria Kalergis.
doi:10.18290/sn2240.10 fatcat:oiu7eun7hfedledi2j6byehjka