1P006 Analysis of self assembly of glucagon and interaction with lipid bilayers by solid state NMR
1P006 固体NMRによるグルカゴンの自己集合と脂質二重膜に働く相互作用の解析(蛋白質 B) 構造・機能相関)

H. Fujita, A. Kikuchi, K. Nishimura, A. Naito
2004 Seibutsu Butsuri  
doi:10.2142/biophys.44.s31_2 fatcat:keqxcltrrrbvpgwylbrfu5opb4