Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş Gazeteciliği: Fırsat mı Tehdit mi? Yusuf DEVRAN

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
unpublished
İstanbul Ömer Faruk ÖZCAN Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İstanbul Özet Yetmişli yıllardan itibaren dijital teknolojilerin iletişim alanında hızla yaygınlaşması haber üretimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırmıştır. Gelinen noktada sıradan vatandaşlar dahi sahip oldukları teknolojik aygıtlarla haber üretme ve dolaşıma sokma kabiliyeti kazanmıştır. Gazetecilik pratikleri de bu gelişmelere paralel olarak yeni meydan okumalarla karşı karşıyadır. Yurttaş
more » ... azeteciliği de bu bağlamda geleneksel haber kuruluşlarıyla yurttaşların yoğun bir etkileşim yaşadığı bir pratik olarak birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada habercilik mesleğini profesyonel olarak yapan isimlerle görüşmeler yapılarak geleneksel gazetecilikle yurttaş gazeteciliği arasındaki etkileşim ve rekabet düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ortaya çıkan verilerden hareketle bu düzeyde ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmektedir. Anahtar kelimeler: Yurttaş gazeteciliği, yeni iletişim teknolojileri, haber kuruluşları, gazetecilik pratikleri. Conflict of Hegemony in Newsmaking: Citizen Journalism: Opportunity or Threat? Abstract The rapid spread of digital technologies in the field of communication since the 1970s has made news production easier than ever. We have arrived such a state that even the ordinary citizens have gained the ability to produce and circulate news with the technological devices they possess. Pratices of journalism are also facing new challenges due to these developments. In this context, citizen journalism has brought many problems to the field as a practice where traditional news organizations and citizens are experiencing intense interaction. This study aims at investigating the level of interaction and competition between traditional and citizen journalism by making interviews with professionals of the field.
fatcat:bc4jnnsd45gijg4imiu3s7e5mq