Hybrid financing instruments in the early stages of start-ups in Serbia and Germany: Advantages and disadvantages
Hibridni instrumenti finansiranja u ranim fazama startapova u Srbiji i Nemačkoj - prednosti i nedostaci

Igor Živkovski, Aleksandar Đurđević
2019 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
SAŽETAK: Izuzetno brzi razvoj startap industrije na globalnom nivou doprineo je stvaranju različitih instrumenata finansiranja. Pored uobičajenih instrumenata finansiranja -dužničko finansiranje i ulaganje u osnovni kapital (dokapitalizacija), razvili su se i brojni instrumenti koji imaju elemente kako dužničkog finansiranja, tako i ulaganja u osnovni kapital. Takvi instrumenti finansiranja se nazivaju hibridnim, odnosno mezanin instrumentima finansiranja. Osnovna prednost ovih instrumenata
more » ... ih instrumenata jeste fleksibilnost prilikom strukturiranja rundi finansiranja, kao i činjenica da investitori, koji su u ranim fazama finansiranja startapova jača ugovorna strana, putem hibridnih instrumenata finansiranja mogu da ostvare veću kontrolu nad svojom investicijom, ali bez nepotrebnog rizika. U ovom članku dat je uporedni prikaz hibridnih instrumenata koji se koriste u finansiranju startapova u Srbiji i Nemačkoj.
doi:10.5937/gakv91-25212 fatcat:bfucwz5yuzgorfsabw4mnamhxa