ON THE ISSUE OF TRANSFORMATION OF JUS GENTIUM INTO INTERNATIONAL LAW

I.V. Yakoviuk, O.V. Zhytynskyi
2020 Scientific notes of Taurida National V I Vernadsky University Series Juridical Sciences  
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Житинський О.В. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ JUS GENTIUM У МІЖНАРОДНЕ ПРАВО У статті досліджено ґенезу та еволюцію терміна jus gentium. Встановлено, що jus gentium, яке існувало до виникнення Римської держави, слід тлумачити як «право родів», натомість з її утворенням воно розпалося на дві частини -внутрішньодержавну (jus Quiritum, згодомjus civile) і зовнішню, яка зберегла
more » ... яка зберегла первинну назву та регулювала правовідносини між негромадянами Риму, per se підкореними народами, та римлянами. Зазначено, що для створення норм перегринського права в Римі було утворено спеціальну посаду претора у справах іноземців -praetor peregrinus. Він видавав едикти, здійснював судочинство і з часом його рішення отримали прецедентний характер. Шляхом дослідження різних точок зору філософів і юристів минулого й сучасності висвітлено проблему співвідношення jus gentium з jus naturale та jus civile. З одного боку, підкреслено, що, на відміну від римського цивільного права, право народів мало універсальний, наднаціональний характер, однак поступово jus civile та jus gentium утворили єдину універсальну систему приватного права в Римі. З іншого боку, стверджується, що природне право й право народів доповнюють одне одного, хоча останнє засноване на досвіді людини, міжнародних звичаях і водночас зазнає впливу цивільного права. У ході дослідження також виявлено, що деякі правознавці, зокрема представники харківської школи міжнародного права, заперечували міжнародно-правову природу jus gentium. Трансформацію досліджуваного поняття виражено формулою: jus gentium -jus inter gentes -міжнародне право. Таким чином, автори дійшли висновку, що jus gentium поступово трансформувалось у напрямку регулювання primum приватноправових, а потім публічноправових відносин. У Новий час завдяки працям Ф. де Віторії jus gentium еволюціонувало у jus inter gentes, а завдяки англійцю Дж. Бентаму -було остаточно витіснено новим терміном -«міжнародне право». Ключові слова: jus gentium, право народів, перегринське право, jus inter gentes, міжнародне право.
doi:10.32838/tnu-2707-0581/2020.5/21 fatcat:knol2omiljh77foarkenypoi3m