Bruk av akuttmedisinsk ultralyd ved evaluering av pasienter med mistenkt COVID-19 infeksjon i akuttmottaket

2020 Ultraschall in der Medizin  
doi:10.1055/a-1149-9828 fatcat:5gbuba3zsbaxvc46kjgel7ktfu