Review of YAN FU AND KE XUE (SCIENCE), by SHEN Guowei. Nanjing: Phoenix Publishing House, 2017

Wu Lijing
2018 Journal of Cultural Interaction in East Asia  
doi:10.1515/jciea-2018-090108 fatcat:ttybqw3jq5ebzat3pezijqkxty