Karinė doktrina: tarpukario Lietuvos kariuomenės atvejis (1923–1940 m.)

Vytautas Jokubauskas
2014 Karo archyvas  
KARINĖ DOKTRINA: TARPUKARIO LIETUVOS KARIUOMENĖS ATVEJIS (1923-1940 M.) Dr. Vytautas Jokubauskas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas Lietuvos Respublika, o kartu ir jos kariuomenė tarpukariu gyvavo kiek daugiau nei du dešimtmečius. 1940 m. valstybės suverenitetą nutraukė sovietinė okupacija ir aneksija, kuriai ginklu nebuvo pasipriešinta. Pastaroji aplinkybė verčia vis grįžti prie tarpukario Lietuvos karo istorijos tyrimų ieškant atsakymų, kaip Lietuva
more » ... lanavo ginti savo valstybingumą, kaip ir kam rengė savo karines pajėgas. Be to, pastaraisiais metai iškyla nauja diachroninio lyginimo 1 perspektyva, siekiant pažvelgti į tarpukario Lietuvos per 22 metus (1918-1940 m.) ir posovietinės Lietuvos Respublikos (kuriai "22 metai suėjo 2012 m.") nueitą kelią. Tai sulaukė ir žiniasklaidos dėmesio 2 , vykdomi mokslinių lyginamųjų tyrimų projektai 3 . Tarpukario Lietuvos kariuomenės karinės doktrinos tyrimą, ypač diachroninio lyginimo perspektyvoje, suponuoja ir kita aplinkybė -2010 m. Lietuvos kariuomenėje buvo priimta ir viešai paskelbta Lietuvos karinė doktrina 4 , 2011 m. -patvirtinta Lietuvos karinių pajėgų operacinė doktrina 5 , o 2013 m. įsigaliojo Lietuvos karinių pajėgų rengimo doktrina 6 . Galime 1 Norkus Z., Morkevičius V. Kokybinė lyginamoji analizė. Kaunas, 2011, p. 23-24. 2 Vainorius M. 22-eji dviejų Lietuvų metai: kada pasiekta daugiau? Vakarų ekspresas, 2012, kovo 10, Nr. 58 (6019), p. 1, 4-5. 3 Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos Respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu [žr. 2013 08 22].. 4 Lietuvos karinė doktrina. Vilnius, 2010, 73 p. 5 Lietuvos karinių pajėgų operacinė doktrina. Vilnius, 2011, 364 p. 6 Lietuvos karinių pajėgų rengimo doktrina. Vilnius, 2013, 137 p. 7 Šova A. Kariškos sensacijos ir patyrimai. Trimitas, 1937, balandžio 15, Nr. 15 (832), p. 337. 8 Lietuvos karinė doktrina. Vilnius, 2010, p. 29. 9 Lietuvos karinių pajėgų operacinė doktrina. Vilnius, 2011, p. 4, 114, 263, 305. 10 Lietuvos karinių pajėgų rengimo doktrina. Vilnius, 2013, p. 40, 78. 11 Dokumentas ir trumpos žinios apie jo autorių pateikti Karo archyvo XXIX t. 12 Vaičenonis J. Lietuvos kariuomenės modernizacija (1926)(1927)(1928)(1929)(1930)(1931)(1932)(1933)(1934)(1935)(1936)(1937)(1938)(1939). Darbai ir dienos, t. XXI, 2001, p. 160-161.
doi:10.47459/ka.2014.29.4 fatcat:hfadpa64wfhynarttd6uzekvma