Why should America support Ukraine?

Nataliya Gorodnia, Taras Shevchenko National University of Kyiv
2016 American History & Politics Scientific edition  
УДК 327 (73+477) Наталія Городня, доктор історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ДЛЯ ЧОГО АМЕРИЦІ ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНУ? Анотація. Висвітлюються основні чинники підтримки Америкою України в умовах російської агресії та місце України в системі національних інтересів США. Показано, що до російської агресії США надавали пріоритетного значення відносинам з Росією, порівняно з іншими державами пострадянського простору, включаючи Україну. Зацікавленість
more » ... Україною обумовлювалася передусім геополітичними розрахунками, пов'язаними з її стратегічним розташуванням між Росією і Європою. Стан російсько-українських відносин був важливим індикатором напрямку розвитку Росії і перспектив її взаємодії з Європою. Підтримка Америкою України в умовах обумовлюється: по-перше, неприпустимістю дій Росії, що грубо порушують міжнародні норми, руйнують повоєнний порядок в Європі і загрожують безпеці європейських союзників США; по-друге, зобов'язаннями США перед Україною за Будапештським меморандумом 1994 р.; потретє, статусом Америки як світового лідера, обов'язком якого є підтримка і зміцнення міжнародного порядку, основаного на правилах, включаючи захист прав малих і середніх держав; по-четверте, традиціями американської політики щодо підтримки демократичних і ліберальних цінностей, які втілилися в українській «Революції гідності». Так звана «українська», а насправді російська криза, спричинена кремлівською політикою ревізіонізму, є свідченням значних змін, що відбулися в світі з початку ХХІ ст. Її результати визначать, якими будуть правила гри у світовій політиці, міжнародний порядок і місце у ньому Америки. Ключові слова: політика США щодо України, агресія Росії проти України.
doi:10.17721/2521-1706.2016.02.69-77 fatcat:pevnhp3fgnb27oq5pben7bn6wy