Morphological and Electrochemical Properties of the Lactose-derived Carbon Electrode Materials
Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози

I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko, R. P. Lisovsky, B. I. Rachiy
2016 Journal of Nano- and Electronic Physics  
У роботі досліджено морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі D-лактози, шляхом змішування вуглецевого прекурсору з активуючим ре агентом, вибраного з ряду КОН, K2CO3, ZnCl2, SnCl2•2H2O, та прожарювання композиційної суміші за температури 800 °С. Після розчинення та вилучення із об'єму дослідних зразків K2O, ZnO або SnO питома поверхня вуглецевих матеріалів збільшується в 1,7-4,2 рази, а питома електропровідність -в 1,4-2,8 разів. За
more » ... 2,8 разів. За ефективністю впливу на властивості вуглецевих структур активуючі реагенти можна розмістити в такій послідовності: ZnCl2  КОН  K2CO3  SnCl2•2H2O. Встановлено, що найвищою питомою ємністю, як електродний матеріал для суперконденсатора, володіє зразок з найбільшою питомою електропровідністю (78 Ом -1 •м -1 ), отриманий з використанням активуючого реагенту КОН. При розрядженні суперконденсатора струмами 10-100 мА ємність електродного матеріалу становила 176-157 Ф•г -1 . З'ясовано, що відмінність у значеннях ємності дослідних зразків зумовлена різним хімічним станом їх поверхні. Ключові слова: Пористий вуглецевий матеріал, Термохімічна активація, Питома поверхня, Питома електропровідність, Електрохімічний конденсатор.
doi:10.21272/jnep.8(3).03017 fatcat:3zq4t2jmlrdhrnfkkb7dzk3iuy