İnşaat sırasında hematoloji bilim dalında alınan koruyucu önlemler

ÖZEN Mehmet; AZAP
2016 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Amaç: İnşaat dönemleri, bağışıklık sistemleri baskılanmış hematoloji hastaları için invaziv fungal infeksiyonlar açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu yazıda inşaat dönemindeki deneyimimizi paylaşmaktayız. Gereç ve Yöntem: Hastanemizin çok yakınında yapılan inşaat nedeniyle hematoloji hastalarında meydana gelebilecek infeksiyonların engellenmesi amacıyla yaptıklarımızı ve bunların sonuçlarını burada özetlemekteyiz. Bulgular: Hematoloji servisi ve kök hücre nakil ünitesinde tedavi edilen
more » ... edavi edilen hastaların ve hastanenin fiziksel izolasyonu bu konuda esas önemli unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yüksek riskli hastalarda ekstra önlem olarak antifungal profilaksi yararlıdır. Sonuç: Bu hastalarda infeksiyon kontrolünde risk odaklı multidisipliner bir yaklaşım etkin görünmekte ve infeksiyon kontrol ekibi de kritik bir rol oynamaktadır. Anahtar Sözcükler: İnşaat, İnvaziv Fungal İnfeksiyon, İnfeksiyon Kontrol Aim: Construction periods have an increased risk for invasive fungal infections in immunosuppressive hematology patients. We share our experience during a construction period in this article. Material and Method: We summarize what we had performed to prevent infections in hematology patients due to the construction next to our department building in our hospital and the results. Results: The most important issues in this setting are physical isolation of the hospital building and the patients treated in hematology and stem cell transplantation unit. Antifungal prophylaxis is also beneficial as an additional precaution in high risk patients. Conclusion: Risk based multidisciplinary approach seems to be effective in these patients and infection control team play a critical role.
doi:10.1501/tipfak_0000000939 fatcat:rcuyktxfyncslklg4k23udmwma